Kurz pro facilitátory EmotionAid®

Kurz pro facilitátory EmotionAid® je navazující modul pro terapeuty a interventy pracujícími s EA, kteří absolvovali výcvikový kurz a mají praxi v této metodě. Absolvování kurzu umožňuje facilitátorům předávat EA do oblastí mimo terapeutický kontext, například záchranářům, učitelům či sociálním pracovníkům.

Kurz EmotionAid® si klade za cíl vzdělávat v oblasti EmotionAid®, poskytovat a procvičovat nástroje EmotionAid® použitelné pro klientelu všech pomáhajících profesí a sociálních sektorů. Zejména stojí za to přinést tyto dovednosti do oblastí, ve kterých se klienti a pracovníci setkávají s vysokou úrovní stresu (lékaři, učitelé, záchranáři, hasiči, armáda atd.) Jedná se výcvikový kurz, kde si osvojíte řadou cvičení a simulací s využitím didaktické sady nástrojů EmotionAid®.

EmotionAid® je vědecky ověřená metoda řešení stresu. Od roku 2008 již Izraelský institut ITI vyškolil tisíce odborníků v oblasti medicíny, vzdělávání, duševního zdraví a krizových intervencí. Spolupracoval s ministerstvy školství, zdravotnictví, obrany, vnitřních věcí, a také byl v přímém kontaktu s pracovník v nemocnicích, školách a obcích. V roce 2020 byl tým ITI Israel složený ze zkušených vědců a odborníků v první linii boje proti negativním sociálním dopadům COVID-19.  

Výcvikový materiál byl přeložen do více než 10 jazyků a kurzy EmotionAid® jsou zaměřeny na profesionály z celého světa.

Kurz pro facilitátory obsahuje 15 hodin (z toho 12 hodin výcviku a 3 hodiny supervize).

14.11.2022 10.00 – 13:00 a 15:00 – 18:00 (6 hodin)

15.11.2022 10.00 – 13:00 a 15:00 – 18:00 (6 hodin)

28.11.2022 Supervize  17.00 – 20.00 (3 hodiny) – datum bude ještě upřesněno.

Kurz bude probíhat online na platformě ZOOM a bude tlumočen do českého jazyka.

Cena Kurzu pro facilitátory včetně supervizí je 7200,- (8712,- Kč včetně DPH)

Pro účast na Kurzu pro facilitátory je potřeba:

  1. Vyplnit formulář pro přihlášení.  
  2. Účast na Výcvikovém kurzu EmotionAid (2021, 2022 nebo jinde)
  3. Uhrazení kurzovného nejpozději do 30.10. 2022.

Informace o přijetí do kurzu, odkaz na ZOOM budou zaslány na e-mailovou adresu uvedenou ve vaší přihlášce.

Pro účast na kurzu budete potřebovat dobré internetové připojeni, aktualizovanou aplikaci Zoom v počítači nebo notebooku, mikrofon a webovou kameru

Vaše požadavky a otázky rádi zodpovíme na adrese kurzemotionaid@gmail.com.

 

Na setkání se těší za tým

Tereza Koryntová a Zlata Koštejnová