O Emotion Aid®

Koncept Emotional First Aid je vizí Giny Rossové (http://www.ginaross.com/), zakladatelky ITI – Mezinárodního traumatického institutu v USA a v Izraeli (https://healingtrauma.org.il/).

Emoční první pomoc, neboli EFA (původní zkratka) se zrodila z vášně i poslání. Vášeň pro léčivý potenciál Somatic Experiencing® (SE®) a poslání zpřístupnit tyto nástroje napříč celou populací.

Současný protokol EmotionAid® je výsledkem dlouholeté terénní práce s tisíci lidí, odborníky z oblasti duševního zdraví, vzdělávání, zdravotnického a obchodního sektoru a také široké veřejnosti.

Naše výzva: zajistit, aby naši účastníci získali nástroje EmotionAid® 5 kroků a skutečně je používali.

Protokol byl navržen izraelským týmem a v současné době máme tu čest rozšířit tento nástroj i do České republiky!