Pro lékaře a sociální pracovníky

Zdravotníci a sociální pracovníci jsou vystaveni obzvláště obtížným situacím. Tváří v tvář často stresovaným nebo dokonce traumatizovaným pacientům a klientům mají velkou zátěž zvládat starosti a úzkosti jejich rodin a blízkých. Krize Covid-19 dále prohlubuje dopady na fyzické a emocionální zdraví především pro zaměstnance nemocnic a domovů důchodců. V důsledku hromadění stresu mohou vykazovat fyzické, emoční a behaviorální příznaky, které někdy vedou k emočním zraněním, únavě ze soucitu nebo profesionálnímu vyhoření. Škody způsobené stresem si v mnoha ohledech vynucují značné náklady naší společnosti, přesto je možné se jim vyhnout.

Dejme našim pracovníkům v sociálních a zdravotních službách podporu, kterou potřebují! My potřebujeme je!

EmotionAid® byl navržen tak, aby vám pomohl naučit se samoregulaci (tj. zvládnout vlastní stres), stejně jako poskytnout emocionální první pomoc ostatním pomocí jasných, jednoduchých a snadno použitelných nástrojů. Tyto nástroje vám poskytují úplnou autonomii a jsou výsledkem nejpokročilejšího výzkumu v oblasti neurofyziologie. Byly odvozeny z terapeutického přístupu Somatic Experiencing ™. EmotionAid® nám umožňuje efektivně vytvářet a posilovat naši odolnost (schopnost zvládat) při překonávání každodenních výzev a zmírňovat napětí během krizí a zvláště stresujících dob.

Emotionaid metodu shledávám obrovsky přínosnou jak v práci s klienty a pacienty, tak především v možnostech autoregulace a sebepéče. Velmi užitečná a snadno využitelná technika ke snížení stresu a napětí v pracovním týmu. Překvapilo mě, jak vysoká je každodenní hladina stresu, kterou považujeme za “běžnou”. Přála bych všem zdravotníkům, ale i učitelům a dalším, aby se s Emotionaid mohli seznámit, je to skvělý způsob sebepéče, který nás ve škole nenaučili.. 

Blanka Keclíková – lékařka a facilitátorka EA.