Vize

Zpětná vazba:
Pětistupňový protokol EmotionAid® je dobrým základem pro výuku, získávání, sdílení a zapamatování si sady nástrojů EmotionAid®. Na základě izraelských výzkumů i mezinárodní spolupráce jsou neustále vyvíjeny nové produkty a nástroje pro efektivní práci se stresem. Díky snahám izraelského týmu se rozšiřuje předávání znalostí a nástrojů EmotionAid® do celého světa, odkud pak přichází také zpětná vazba pro další zlepšování produktu.

Kvalita a výzkum:
Usilujeme o vysoce kvalitní služby a komunikaci. Naše nástroje jsou založeny na somatických zkušenostech a objektivních datech nejvyšších standardů získaných prostřednictvím naší práce a publikovaných v roce 2017 (https://healingtrauma.org.il/wp-content/uploads/2017/06/Journal-of-Traumatic-Stress-ISTSS-2017.pdf). Účinnost EmotionAid® je neustále zkoumána a dokumentována.

Společenství:
Naší vizí je vytvořit světovou komunitu facilitátorů a uživatelů EmotionAid®. Bližší informace o mezinárodní komunitě najdete na stránkách www.emotionaid.com. Chceme dát tyto nástroje k dispozici co největšímu počtu obyvatel, protože díky samoregulaci a vzájemné pomoci můžeme snížit hladinu stresu ve společnosti. EmotionAid® patří nám všem!