Pro záchranáře

Členové záchranářů, hasičů či policistů, tedy pracovníci v první linii, jsou denně konfrontováni s traumatizujícími situacemi, jako jsou nehody, přírodní katastrofy a teroristické útoky. Tváří v tvář stresovaným, šokovaným nebo traumatizovaným obětem mají také velkou zátěž zvládat starosti a úzkost rodin obětí nebo blízkých.

Krize Covid-19 přinesla ještě větší zátěž, ať už fyzickou nebo emocionální. V důsledku enormního nárůstu stresu mohou tito pracovníci pociťovat fyzické, emoční a behaviorální příznaky, které mohou vyústit v emoční zranění, únavový syndrom nebo profesionální vyhoření. Poškození způsobené stresem vyžaduje v mnoha smyslech značné náklady naší společnosti, přesto se mu lze vyhnout.

Podpořme pracovníky v první linii a dejme jim pozornost, kterou si zasluhují!

 

EmotionAid® byl navržen tak, aby pomohl jednotlivci naučit se seberegulaci (tj. zvládat fyziologicky vlastní stres), stejně jako poskytnout emocionální první pomoc ostatním pomocí jasných, jednoduchých a snadno použitelných nástrojů. Tyto nástroje vám poskytují úplnou autonomii a jsou výsledkem nejpokročilejšího výzkumu v oblasti neurofyziologie.

Byly odvozeny z terapeutického přístupu Somatic Experiencing ™. EmotionAid® nám umožňuje efektivně vytvářet a posilovat naši odolnost (schopnost zvládat) při překonávání každodenních výzev a zmírňovat napětí během krizí a zvláště stresujících dob.