Protokol EmotionAid®  může být použit kýmkoliv, kdekoliv a kdykoliv!

 Intro do metody – pro seznámení s metodou (zdarma)

Výcvikový kurz – vzdělání v oblasti EmotionAid® použitelné pro klientelu ve všech oblastech

Kurz pro facilitátory EmotionAid®– pokud chcete předávat EA do oblastí mimo terapeutický kontext


EMOČNÍ PRVNÍ POMOC

Pět jednoduchých kroků pro seberegulaci

* posílení odolnosti
* snížení stresu a úzkosti
* prevence syndromu vyhoření