Kurz pro facilitátory EmotionAid®

Kurz je akreditován Asociací klinických psychologů ČR pod číslem: AKPČR/PHA/ŠA/111/2023

Bodové hodnocení na základě Předpisu o celoživotním vzdělávání klinických psychologů: 27

On-line kurz pro facilitátory EmotionAid® je navazující modul pro terapeuty a interventy pracujícími s EA, kteří absolvovali výcvikový kurz a mají praxi v této metodě. Absolvování kurzu umožňuje facilitátorům předávat EA do oblastí mimo terapeutický kontext, například záchranářům, učitelům či sociálním pracovníkům.

Kurz EmotionAid® si klade za cíl vzdělávat v oblasti EmotionAid®, poskytovat a procvičovat nástroje EmotionAid® použitelné pro klientelu všech pomáhajících profesí a sociálních sektorů. Zejména stojí za to přinést tyto dovednosti do oblastí, ve kterých se klienti a pracovníci setkávají s vysokou úrovní stresu (lékaři, učitelé, záchranáři, hasiči, armáda atd.) Jedná se výcvikový kurz, kde si osvojíte řadou cvičení a simulací s využitím didaktické sady nástrojů EmotionAid®.

EmotionAid® je vědecky ověřená metoda řešení stresu. Od roku 2008 již Izraelský institut ITI vyškolil tisíce odborníků v oblasti medicíny, vzdělávání, duševního zdraví a krizových intervencí. Spolupracoval s ministerstvy školství, zdravotnictví, obrany, vnitřních věcí, a také byl v přímém kontaktu s pracovník v nemocnicích, školách a obcích. V roce 2020 byl tým ITI Israel složený ze zkušených vědců a odborníků v první linii boje proti negativním sociálním dopadům COVID-19.  

Výcvikový materiál byl přeložen do více než 10 jazyků a kurzy EmotionAid® jsou zaměřeny na profesionály z celého světa

Kurz pro facilitátory obsahuje 15 hodin (z toho 12 hodin výcviku a 3 hodiny supervize).

Termíny facilitátorského kurzu EA jsou:

27.-28.11.2023 9:00-12:00 a 14:00-17:00

Supervize 4.12.2023 17:00-20:00

Cena facilitátorského kurzu
8700 Kč

V případě zájmu prosím vyplňte Link pro přihlášení. Na základě vyplnění formuláře obdržíte další informace. Těšíme se na nové facilitátory EA v ČR!

Vaše požadavky a otázky rádi zodpovíme na adrese kurzemotionaid@gmail.com.

 

Na setkání se těší za tým

Tereza Koryntová a Zlata Koštejnová