INTRO EmotionAid®

INTRO bude sloužit jako úvod k Výcvikovému kurzu EmotionAid®, který povede Cathy Lawi spolu se svým týmem. Protokol EmotionAid® je efektivní nástroj s výbornými výsledky, který můžete používat ve své praxi – v sociálních službách, školství, zdravotnictví – kdekoliv, kde jste v kontaktu s pracovníky a klienty, kteří jsou vystaveni vysoké míře stresu a riziku syndromu vyhoření.

Vaše požadavky a otázky rádi zodpovíme na adrese kurzemotionaid@gmail.com.

Používám Emotionaid při práci s profesionály v rámci supervizí a pro všechny své klienty. Mám zkušenost, že klienti mají něco, co zvládnou sami, mohou si poradit a to jim dodává větší klid. Také začínají mnohem více vnímat sami sebe a sezení SE jde pak mnohem lépe. Dále díky pravidelným snižováním napětí vnímám u klientů větší stabilitu a rychlejší návrat do rovnováhy. U pracovníků z pomáhajících profesí vnímám díky EA větší pozornost k péči o sebe a svůj nervový systém, což je v konečném důsledku také benefit pro jejich klienty.

Katka Caklová – Supervizor, SEP poradce, lektor a facilitátor EA