Výcvikový kurz EA v ČR

Výcvikový kurz EmotionAid®

Výcvikový kurz EmotionAid® navazuje na INTRO a klade si za cíl vzdělávat v oblasti EmotionAid®, poskytovat a procvičovat nástroje EmotionAid® použitelné pro klientelu všech pomáhajících profesí a sociálních sektorů. Zejména stojí za to přinést tyto dovednosti do oblastí, ve kterých se klienti a pracovníci setkávají s vysokou úrovní stresu (lékaři, učitelé, záchranáři, hasiči, krizoví interventi, armáda atd.) Jedná se výcvikový kurz, kde si osvojíte řadu cvičení a simulací s využitím didaktické sady nástrojů EmotionAid®.

EmotionAid® je vědecky ověřená metoda řešení stresu. Od roku 2008 již Izraelský institut ITI vyškolil tisíce odborníků v oblasti medicíny, vzdělávání, duševního zdraví a krizových intervencí. Spolupracoval s ministerstvy školství, zdravotnictví, obrany, vnitřních věcí, a také byl v přímém kontaktu s pracovník v nemocnicích, školách a obcích. V roce 2020 byl tým ITI Israel složený ze zkušených vědců a odborníků v první linii boje proti negativním sociálním dopadům COVID-19.   

Výcvikový materiál byl přeložen do více než 10 jazyků a kurzy EmotionAid® jsou zaměřeny na profesionály z celého světa.

Program výcvikového kurzu EmotionAid® zahrnuje:

  • Sady nástrojů EmotionAid ™ pro dospělé a pro děti
  • Supervizní podporu při praktikování 5 kroků
  • Praktická cvičení pro skupiny i jednotlivce

EmotionAid® je založen na metodě Somatic Experiencing®. Pětikrokový protokol je krátká intervence (15-25 minut). Tato metoda nenahrazuje terapii, ale umožňuje přístup k poměrně jednoduchým regulačním nástrojům pro širší populaci – zejména lidem, kteří nemají přístup k terapeutickému procesu nebo z něj nemají prospěch.

Výcvik v metodě EmotionAid® zahrnuje:

Výcvikový program obsahuje 30 hodin (z toho 24 hodin výcviku a 6 hodin supervize).

5.9.2022    Kurz 10.00 – 13:00 a 15:00 – 18:00 (6 hodin)

6.9.2022    Kurz 10.00 – 13:00 a 15:00 – 18:00 (6 hodin)

20.9.2022 Supervize  17.00 – 20.00 (3 hodiny)

 

19.10.2022     Kurz 10.00 – 13:00 a 15:00 – 18:00 (6 hodin)

25.10.2022    Kurz 10.00 – 13:00 a 15:00 – 18:00 (6 hodin)

26.10.2022 Supervize  17.00 – 20.00 (3 hodiny)

Během kurzu, který bude tlumočen do českého jazyka obdržíte také celou baterii materiálů v ČJ a protokol pro použití Emotionaid v praxi, budete se cvičit v osvojování 5 kroků zklidnění nervového systému a poté si jejich používání upevníte při následujících supervizních setkáních.

Cena výcvikového kurzu včetně supervizí je 14500,- bez DPH (17545,- včetně DPH).

Přihlášení:

1.  Vyplnění formuláře pro přihlášení na na Výcvikový kurz EA  

2. Účast na INTRU 19.7.2022  

3. Uhrazení kurzovného nejpozději do 15.8.2022

4. Pro účast na kurzu budete potřebovat dobré internetové připojení, aktualizovanou aplikaci Zoom v počítači nebo notebooku, mikrofon a webovou kameru.

 

 

Informace o přijetí do kurzu, o platbě a odkaz na ZOOM budou zaslány na e-mailovou adresu uvedenou ve vaší přihlášce.

Vaše požadavky a otázky rádi zodpovíme na adrese kurzemotionaid@gmail.com.
 
Na setkání se těší za tým

Tereza Koryntová a Zlata Koštejnová

O EmotionAid®

Moderní nemoci jsou často spojeny se stresem, úzkostí, traumatem a syndromem vyhoření. K jejich léčbě a prevenci zhoršování jejich negativních účinků, jako jsou agresivita a diskriminace, depresivní poruchy, pokusy o sebevraždu a pokles imunity vyvolaný stresem, jsou naléhavě nutné techniky založené na vědecké metodologii. 

 International Trauma Healing Institute Israel (ITI Israel) vyvinul jedinečný neurobiologický protokol první pomoci – EmotionAid®, pro léčbu a prevenci nadměrného stresu a syndromu vyhoření. EmotionAid® je jedinečný 5krokový nástroj pro seberegulaci a poskytování emocionální první pomoci ostatním. Na základě špičkových nástrojů Somatic Experiencing® a nejnovějšího vývoje v oblasti výzkumu mozku s EmotionAid® se můžete naučit, jak zacházet se stresem a předcházet úzkostem, syndromu vyhoření a traumatu. Stejně jako můžeme posilovat naše fyzické svaly cvičením, můžeme posilovat i náš nervový systém (náš emoční sval) a obnovit jeho odolnost obnovováním zdravých fyziologických reakcí na ohrožení a trauma.

Program je speciálně navržený pro profesionály, kteří pracují ve stresových situacích, ale může ho využívat i široká veřejnost. EmotionAid® lze využívat pro:

  • Učitele a pedagogické pracovníky

  • Profesionály v oblasti duševního zdraví

  • Krizové interventy

  • Záchranáře (policie, zdravotníci, hasiči)

  • Pracovníky ve zdravotnictví

EmotionAid® mohou používat na místě, kdekoli a kdykoli, mladí i staří, muži i ženy, laici i profesionálové.