Výcvikový kurz EA v ČR

Výcvikový kurz EmotionAid®

Výcvikový kurz EmotionAid® navazuje na INTRO a klade si za cíl vzdělávat v oblasti EmotionAid®, poskytovat a procvičovat nástroje EmotionAid® použitelné pro klientelu všech pomáhajících profesí a sociálních sektorů. Zejména stojí za to přinést tyto dovednosti do oblastí, ve kterých se klienti a pracovníci setkávají s vysokou úrovní stresu (lékaři, učitelé, záchranáři, hasiči, krizoví interventi, armáda atd.) Jedná se výcvikový kurz, kde si osvojíte řadu cvičení a simulací s využitím didaktické sady nástrojů EmotionAid®.

EmotionAid® je vědecky ověřená metoda řešení stresu. Od roku 2008 již Izraelský institut ITI vyškolil tisíce odborníků v oblasti medicíny, vzdělávání, duševního zdraví a krizových intervencí. Spolupracoval s ministerstvy školství, zdravotnictví, obrany, vnitřních věcí, a také byl v přímém kontaktu s pracovník v nemocnicích, školách a obcích. V roce 2020 byl tým ITI Israel složený ze zkušených vědců a odborníků v první linii boje proti negativním sociálním dopadům COVID-19.   

Výcvikový materiál byl přeložen do více než 10 jazyků a kurzy EmotionAid® jsou zaměřeny na profesionály z celého světa.

Program výcvikového kurzu EmotionAid® zahrnuje:

  • Sady nástrojů EmotionAid ™ pro dospělé a pro děti
  • Supervizní podporu při praktikování 5 kroků
  • Praktická cvičení pro skupiny i jednotlivce

EmotionAid® je založen na metodě Somatic Experiencing®. Pětikrokový protokol je krátká intervence (15-25 minut). Tato metoda nenahrazuje terapii, ale umožňuje přístup k poměrně jednoduchým regulačním nástrojům pro širší populaci – zejména lidem, kteří nemají přístup k terapeutickému procesu nebo z něj nemají prospěch.

Výcvik v metodě EmotionAid® zahrnuje:

Výcvikový program obsahuje 30 hodin (z toho 24 hodin výcviku a 6 hodin supervize).

5.9.2022    Kurz 10.00 – 13:00 a 15:00 – 18:00 (6 hodin)

6.9.2022    Kurz 10.00 – 13:00 a 15:00 – 18:00 (6 hodin)

20.9.2022 Supervize  17.00 – 20.00 (3 hodiny)

 

19.10.2022     Kurz 10.00 – 13:00 a 15:00 – 18:00 (6 hodin)

25.10.2022    Kurz 10.00 – 13:00 a 15:00 – 18:00 (6 hodin)

26.10.2022 Supervize  17.00 – 20.00 (3 hodiny)

Během kurzu, který bude tlumočen do českého jazyka obdržíte také celou baterii materiálů v ČJ a protokol pro použití Emotionaid v praxi, budete se cvičit v osvojování 5 kroků zklidnění nervového systému a poté si jejich používání upevníte při následujících supervizních setkáních.

Cena výcvikového kurzu včetně supervizí je 14500,- bez DPH (17545,- včetně DPH).

Přihlášení:

1.  Vyplnění formuláře pro přihlášení na na Výcvikový kurz EA  

2. Shlédnutí INTRA z 19.7.2022(link Vám bude zaslán po registraci)  

3. Uhrazení kurzovného nejpozději do 5.9.2022

4. Pro účast na kurzu budete potřebovat dobré internetové připojení, aktualizovanou aplikaci Zoom v počítači nebo notebooku, mikrofon a webovou kameru.

 

Informace o přijetí do kurzu, o platbě a odkaz na ZOOM budou zaslány na e-mailovou adresu uvedenou ve vaší přihlášce.

Vaše požadavky a otázky rádi zodpovíme na adrese kurzemotionaid@gmail.com.
 
Na setkání se těší za tým

Tereza Koryntová a Zlata Koštejnová

O EmotionAid®

Moderní nemoci jsou často spojeny se stresem, úzkostí, traumatem a syndromem vyhoření. K jejich léčbě a prevenci zhoršování jejich negativních účinků, jako jsou agresivita a diskriminace, depresivní poruchy, pokusy o sebevraždu a pokles imunity vyvolaný stresem, jsou naléhavě nutné techniky založené na vědecké metodologii. 

 International Trauma Healing Institute Israel (ITI Israel) vyvinul jedinečný neurobiologický protokol první pomoci – EmotionAid®, pro léčbu a prevenci nadměrného stresu a syndromu vyhoření. EmotionAid® je jedinečný 5krokový nástroj pro seberegulaci a poskytování emocionální první pomoci ostatním. Na základě špičkových nástrojů Somatic Experiencing® a nejnovějšího vývoje v oblasti výzkumu mozku s EmotionAid® se můžete naučit, jak zacházet se stresem a předcházet úzkostem, syndromu vyhoření a traumatu. Stejně jako můžeme posilovat naše fyzické svaly cvičením, můžeme posilovat i náš nervový systém (náš emoční sval) a obnovit jeho odolnost obnovováním zdravých fyziologických reakcí na ohrožení a trauma.

Program je speciálně navržený pro profesionály, kteří pracují ve stresových situacích, ale může ho využívat i široká veřejnost. EmotionAid® lze využívat pro:

  • Učitele a pedagogické pracovníky

  • Profesionály v oblasti duševního zdraví

  • Krizové interventy

  • Záchranáře (policie, zdravotníci, hasiči)

  • Pracovníky ve zdravotnictví

EmotionAid® mohou používat na místě, kdekoli a kdykoli, mladí i staří, muži i ženy, laici i profesionálové.