Výcvikový kurz EA v ČR

Výcvikový kurz EmotionAid®

Výcvikový online kurz EmotionAid® navazuje na INTRO a klade si za cíl vzdělávat v oblasti EmotionAid®, poskytovat a procvičovat nástroje EmotionAid® použitelné pro klientelu všech pomáhajících profesí a sociálních sektorů. Zejména stojí za to přinést tyto dovednosti do oblastí, ve kterých se klienti a pracovníci setkávají s vysokou úrovní stresu (lékaři, učitelé, záchranáři, hasiči, krizoví interventi, armáda atd.) Jedná se výcvikový kurz, kde si osvojíte řadu cvičení a simulací s využitím didaktické sady nástrojů EmotionAid®.

EmotionAid® je vědecky ověřená metoda řešení stresu. Od roku 2008 již Izraelský institut ITI vyškolil tisíce odborníků v oblasti medicíny, vzdělávání, duševního zdraví a krizových intervencí. Spolupracoval s ministerstvy školství, zdravotnictví, obrany, vnitřních věcí, a také byl v přímém kontaktu s pracovník v nemocnicích, školách a obcích. V roce 2020 byl tým ITI Israel složený ze zkušených vědců a odborníků v první linii boje proti negativním sociálním dopadům COVID-19.   

Výcvikový materiál byl přeložen do více než 10 jazyků a kurzy EmotionAid® jsou zaměřeny na profesionály z celého světa.

Program výcvikového kurzu EmotionAid® zahrnuje:

  • Sady nástrojů EmotionAid ™ pro dospělé a pro děti
  • Supervizní podporu při praktikování 5 kroků
  • Praktická cvičení pro skupiny i jednotlivce

EmotionAid® je založen na metodě Somatic Experiencing®. Pětikrokový protokol je krátká intervence (15-25 minut). Tato metoda nenahrazuje terapii, ale umožňuje přístup k poměrně jednoduchým regulačním nástrojům pro širší populaci – zejména lidem, kteří nemají přístup k terapeutickému procesu nebo z něj nemají prospěch.

Zpětné vazby ze seminářů Emotionaid pro zdravotnické pracovníky, které byly uspořádány ve spolupráci s Národním ústavem duševního zdraví a WHO v České republice.

Velmi důležitá metoda, skvěle, že to sdílíte s odbornou veřejností, děkuji. 

Děkuji, užitečné, praktické, efektivní. Moc děkuji, bylo to velmi zajímavé, určitě to využiju v praxi s pacienty.

Moc děkuji, hlavně za ukázku práce s dětmi.

Výcvik v metodě EmotionAid® zahrnuje:

Výcvikový program obsahuje 30 hodin (z toho 24 hodin výcviku a 6 hodin supervize). Po absolvování výcvikového kurzu můžete navázat facilitátorským kurzem, který je akreditován AKP ČR.

Během kurzu, který bude tlumočen do českého jazyka obdržíte také celou baterii materiálů v ČJ a protokol pro použití Emotionaid v praxi, budete se cvičit v osvojování 5 kroků zklidnění nervového systému a poté si jejich používání upevníte při následujících supervizních setkáních.

Termíny výcvikového kurzu EA jsou:

4.9.2023-5.9.2023 9:00-12:00 a 14:00-17:00

Supervize 1: 12.9.2023 17:00-20:00

18.9.2023-19.9.2023 9:00-12:00 a 14:00-17:00

Supervize 2: 27.9.2023 17:00-20:00

Na platformě ZOOM

Cena výcvikové kurzu
17400 Kč

Pro přihlášení do kurzu prosím vyplňte následující link: 

 
 
Vaše požadavky a otázky rádi zodpovíme na adrese kurzemotionaid@gmail.com.
 
Na setkání se těší za tým

Tereza Koryntová a Zlata Koštejnová

O EmotionAid®

Moderní nemoci jsou často spojeny se stresem, úzkostí, traumatem a syndromem vyhoření. K jejich léčbě a prevenci zhoršování jejich negativních účinků, jako jsou agresivita a diskriminace, depresivní poruchy, pokusy o sebevraždu a pokles imunity vyvolaný stresem, jsou naléhavě nutné techniky založené na vědecké metodologii. 

 International Trauma Healing Institute Israel (ITI Israel) vyvinul jedinečný neurobiologický protokol první pomoci – EmotionAid®, pro léčbu a prevenci nadměrného stresu a syndromu vyhoření. EmotionAid® je jedinečný 5krokový nástroj pro seberegulaci a poskytování emocionální první pomoci ostatním. Na základě špičkových nástrojů Somatic Experiencing® a nejnovějšího vývoje v oblasti výzkumu mozku s EmotionAid® se můžete naučit, jak zacházet se stresem a předcházet úzkostem, syndromu vyhoření a traumatu. Stejně jako můžeme posilovat naše fyzické svaly cvičením, můžeme posilovat i náš nervový systém (náš emoční sval) a obnovit jeho odolnost obnovováním zdravých fyziologických reakcí na ohrožení a trauma.

Program je speciálně navržený pro profesionály, kteří pracují ve stresových situacích, ale může ho využívat i široká veřejnost. EmotionAid® lze využívat pro:

  • Učitele a pedagogické pracovníky

  • Profesionály v oblasti duševního zdraví

  • Krizové interventy

  • Záchranáře (policie, zdravotníci, hasiči)

  • Pracovníky ve zdravotnictví

EmotionAid® mohou používat na místě, kdekoli a kdykoli, mladí i staří, muži i ženy, laici i profesionálové.