Pro učitele

Pedagogům, učitelům a školitelům, kteří denně obětavě pracují s dětmi a jejich rodiči a jsou vystaveni náročným stresovým situacím. Nejčastěji se nacházejí v první linii, kde v sobě hromadí stres a úzkost. Toto hromadění často vede k fyzickým, emocionálním a behaviorálním příznakům, které mohou v některých případech vést k únavě nebo dokonce syndromu vyhoření. Škody způsobené stresem si v mnoha ohledech vynucují značné náklady naší společnosti, přesto je možné se jim vyhnout.

Pojďme dát našim učitelům podporu, kterou potřebují, aby mohli učit co nejlépe!

EmotionAid® byl navržen tak, aby Vám pomohl naučit se samoregulaci (tj. zvládat vlastní stres) a také poskytovat emocionální první pomoc ostatním pomocí jasných, jednoduchých a snadno použitelných nástrojů. Tyto nástroje Vám poskytují úplnou autonomii a jsou výsledkem nejpokročilejšího výzkumu v oblasti neurofyziologie. Byly odvozeny z terapeutického přístupu Somatic Experiencing ™. EmotionAid® umožňuje efektivně vytvářet a posilovat naši psychickou odolnost při překonávání každodenních výzev a zmírňovat napětí během krizí a zvláště stresujících dob.

Emotionaid je profesionální nástroj pro práci se stresem – i pro děti srozumitelný a dobře uchopitelný. EA používám ve škole s dětmi školního věku (nejvíce v rozmezí 10 – 15 let).

Eva Záluská – školní psycholog a speciální pedagog