Vzdělávací programy

EmotionAid® vzdělávací programy:

1. Úvod do metody EmotionAid® (4 hodiny)

♥ Definice stresu a traumatu podle přístupu metody Somatic Experiencing™ (SE®) 

♥ Fungování mozku ve stresu a úzkosti 

♥ Úvod do nástrojů EmotionAid® a principů pro uvolnění stresu a úzkosti – kdekoliv a kdykoliv.  

2. EmotionAid® Pokročilý výcvikový program (8 hodin)

♥ Definice stresu a traumatu podle přístupu metod Somatic Experiencing™ (SE®)

♥ Fungování mozku ve stresu a úzkosti

♥ Teoretické základy metody EmotionAid®: Uzemnění, Zdroje, Jazyk vjemů a Vybití 

♥ Ukázka a praktická cvičení na Uzemnění a práci se Zdoji

♥ Prezentace 5 Kroků EmotionAid®

3. EmotionAid® Profesionální výcvikový program (24 hodin)

♥ Definice stresu a traumatu podle přístupu metod Somatic Experiencing™ (SE®) 

♥ Fungování mozku ve stresu a úzkosti

♥ Jazyk vjemů: porozumění principům a zvládnutí jejich použití v praxi

♥ Zdroje: definice a možnosti implementace v praxi 

♥ Symptomy aktivace: rozpoznání vlastních reakcí na stres a schopnost rozeznat je u ostatních 

♥ Uzemnění: Ukázka a praktická cvičení 

♥ Znaky Vybití a jak zajistit uvolnění stresu z těla jako prevence kumulace napětí a stažení v těle (prevence syndromu vyhoření) 

♥ 5 Kroků EmotionAid®: aplikace na sebe i ostatní 

♥ Fyzické, emoční a vztahové limity a pojem bezpečí 

♥ Úvod do kolektivního traumatu a dopady traumatu na skupiny, komunity a národy.  

Během výcviku EmotionAid® klademe důraz na osvojení procesu, integraci a osvojení probíraných nástrojů. Účastníkům budou dány k dispozici všechny učební pomůcky použité během kurzu. Školení  a supervize jsou poskytovány praktikanty vyškolenými v metodě Somatic Experiencing ™ (SE®) a certifikovanými jako facilitátoři EmotionAid® od ITI Israel.